Rechtssociologie Essay

Kansspelen een enorm dilemma Titel: Kansspelen een enorm dilemma Naam: Ngina Louz OWG: 11 Examennummer: 377632NL Vak: Rechtssociologie Opdracht: Werkstuk Rechtssociologie Voltooiingsdatum: 20-6-2014 Aantal woorden: 1719 Kansspelen een enorm dilemma Titel: Kansspelen een enorm dilemma Naam: Ngina Louz OWG: 11 Examennummer: 377632NL Vak: Rechtssociologie Opdracht: Werkstuk Rechtssociologie Voltooiingsdatum: 20-6-2014 Aantal woorden: 1719 Loterijen, geldautomaten en pokeren. Ze vallen allen onder de WOK (Wet op de Kansspelen), maar de staatssecretaris Fred Teeven (VVD) van Veiligheid en Justitie wil deze wet aanpassen. Hij wil dat het beleid wordt aangepast. Het gaat dan in het bijzonder dan ook om het online gokken.1 Jaarlijks spelen honderdduizenden gokspelletjes online, in een aantal landen is online gokken al legaal. Teeven wil dit ook doorvoeren voor Nederland. Terechte vragen worden er dan ook gesteld. Wat betekent de aanpassing van de WOK voor ons? Wat betekent het op financieel, sociaal- en economisch gebied. Worden wij nu overspoeld met aanbiedingen waarvan we – door er alleen al naar te kijken – het overzicht verliezen. Hoe zit het met de bescherming van de consument? Deze vragen geven de aanleiding voor het schrijven van deze kritische reactie. In deze bijdrage zal ik de vraag beantwoorden of staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie voor een enorm dilemma komt te staan door de aanpassing van de wet op de kansspelen. Ook zal ik bijdragen aan een eventuele oplossing voor dit dilemma. Hieronder zal ik eerst een samenvatting geven van de desbetreffende tekst. Daarna zal ik het gaan hebben over toezicht op het kansspelen, de verslavingszorg ,zekerheden voor de sportsector, flankerend beleid, legale aanbieders,en wetgeving. Tenslotte zal ik een conclusie geven over alles wat ter sprake is gekomen. De auteur neemt het standpunt in dat een gefaseerde aanpak (lees:de legalisering van online kansspelen) van de staatssecretaris een risico vormt voor de sportsector en andere goede doelen. Zij ontvangen door de legalisering minder geld. Daarnaast zijn er risico’s waaraan gedacht moet worden bij online kansspelen zoals verslaving criminaliteit en fraude. De staatssecretaris heeft de sector bestaande uit de huidige aanbieders de kans gegeven een sectorvoorstel te doen. Het voorstel van de sector stond voor flankerend beleid, staatssecretaris Teeven gaf aan dat er geen ruimte was voor flankerend beleid en stelde voor de prioriteitscriteria aan te passen. De auteur stelt dat het wetsvoorstel te weinig bescherming biedt voor de huidige aanbieders. Veel internationaal commerciële gokbedrijven zullen misbruik maken van de nieuwe wet. Door de versoepeling van de criteria voor vergunningen zullen zij meer bereik hebben. Het enkel verbieden van bepaalde spellen is onvoldoende, want veel aanbieders werken met meerdere vergunningen tegelijkertijd. Door legalisering van online kansspelen zullen meer mensen gaan gokken, omdat de maandelijkse trekking van de loterij minder mensen zal aantrekken. Dit is iets wat de staatssecretaris ‘koudwatervrees’ noemt, maar toch is het risico niet helemaal uit te sluiten. Daarvoor heeft de staatssecretaris een noodventiel bedacht. Dit om ervoor te zorgen dat de inkomsten van de loterijen zijn ingedekt. Er wordt een mogelijkheid open gehouden om de online aanbieders tot afdracht aan de sportsector te verplichten. Dit is allemaal erg nobel, stelt de auteur, maar wanneer loterijdeelnemers eenmaal overstappen naar de commerciële aanbieders dan kunnen we niet meer terug naar de oude situatie. Op de kansspelmarkt geldt het principe ‘winner takes all’: er is geen ruimte voor kleine 1 G. Herderscheê, 'Teeven wil legaal gokken uitbreiden', Volkskrant 21 maart 2011, http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/1862830/2011/03/21/Teeven-willegaal-gokken-uitbreiden.dhtml 1 Kansspelen een enorm dilemma Titel: Kansspelen een enorm dilemma Naam: Ngina Louz OWG: 11 Examennummer: 377632NL Vak: Rechtssociologie Opdracht: Werkstuk Rechtssociologie Voltooiingsdatum: 20-6-2014 Aantal woorden: 1719 Loterijen, geldautomaten en pokeren. Ze vallen allen onder de WOK (Wet op de Kansspelen), maar de staatssecretaris Fred Teeven (VVD) van Veiligheid en Justitie wil deze wet aanpassen. Hij wil dat het beleid wordt aangepast. Het gaat dan in het bijzonder dan ook om het online gokken.1 Jaarlijks spelen honderdduizenden gokspelletjes online, in een aantal landen is online gokken al legaal. Teeven wil dit ook doorvoeren voor Nederland. Terechte vragen worden er dan ook gesteld. Wat betekent de aanpassing van de WOK voor ons? Wat betekent het op financieel, sociaal- en economisch gebied. Worden wij nu overspoeld met aanbiedingen waarvan we – door er alleen al naar te kijken – het overzicht verliezen. Hoe zit het met de bescherming van de consument? Deze vragen geven de aanleiding voor het schrijven van deze kritische reactie. In deze bijdrage zal ik de vraag beantwoorden of staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie voor een enorm dilemma komt te staan door de aanpassing van de wet op de kansspelen. Ook zal ik bijdragen aan een eventuele oplossing voor dit dilemma. Hieronder zal ik eerst een samenvatting geven van de desbetreffende tekst. Daarna zal ik het gaan hebben over toezicht op het kansspelen, de verslavingszorg ,zekerheden voor de sportsector, flankerend beleid, legale aanbieders,en wetgeving. Tenslotte zal ik een conclusie geven over alles wat ter sprake is gekomen. De auteur neemt het standpunt in dat een gefaseerde aanpak (lees:de legalisering van online kansspelen) van de staatssecretaris een risico vormt voor de sportsector en andere goede doelen. Zij ontvangen door de legalisering minder geld. Daarnaast zijn er risico’s waaraan gedacht moet worden bij online kansspelen zoals verslaving criminaliteit en fraude. De staatssecretaris heeft de sector bestaande uit de huidige aanbieders de kans gegeven een sectorvoorstel te doen. Het voorstel van de sector stond voor flankerend beleid, staatssecretaris Teeven gaf aan dat er geen ruimte was voor flankerend beleid en stelde voor de prioriteitscriteria aan te passen. De auteur stelt dat het wetsvoorstel te weinig bescherming biedt voor de huidige aanbieders. Veel internationaal commerciële gokbedrijven zullen misbruik maken van de nieuwe wet. Door de versoepeling van de criteria voor vergunningen zullen zij meer bereik hebben. Het enkel verbieden van bepaalde spellen is onvoldoende, want veel aanbieders werken met meerdere vergunningen tegelijkertijd. Door legalisering van online kansspelen zullen meer mensen gaan gokken, omdat de maandelijkse trekking van de loterij minder mensen zal aantrekken. Dit is iets wat de staatssecretaris ‘koudwatervrees’ noemt, maar toch is het risico niet helemaal uit te sluiten. Daarvoor heeft de staatssecretaris een noodventiel bedacht. Dit om ervoor te zorgen dat de inkomsten van de loterijen zijn ingedekt. Er wordt een mogelijkheid open gehouden om de online aanbieders tot afdracht aan de sportsector te verplichten. Dit is allemaal erg nobel, stelt de auteur, maar wanneer loterijdeelnemers eenmaal overstappen naar de commerciële aanbieders dan kunnen we niet meer terug naar de oude situatie. Op de kansspelmarkt geldt het principe ‘winner takes all’: er is geen ruimte voor kleine 1 G. Herderscheê, 'Teeven wil legaal gokken uitbreiden', Volkskrant 21 maart 2011, http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/1862830/2011/03/21/Teeven-willegaal-gokken-uitbreiden.dhtml 1 spelers op de markt. Het wetsvoorstel staat naast het creëren van een aantrekkelijk legaal aanbod ook voor het effectief opsporen en bestrijden van het illegale aanbod. Strafrechtelijke handhaving (merkt te auteur op) is een laatste redmiddel, maar waarom is daarvoor gekozen? Goede handhaving is volgens de auteur 50% van de oplossing. De faseerde aanpak van staatssecretaris Teeven vind ik wijs. Dit is weliswaar een risico voor de goede doelen, maar misschien door het stapsgewijs te doen kan de schade worden beperkt. Mocht het zijn dat bepalingen uit de Wet op de Kansspelen niet helemaal goed werken kan de Tweede Kamer het mandaat krijgen om als nog een amendement aan te dragen (na 1 januari 2015). Naar mijn mening is het beschermen van de consument een taak van de overheid waarop bij wijziging van deze wet goed op ingespeeld moet worden. Doordat de staatssecretaris het wetsvoorstel vanuit de sector niet heeft aangenomen vind ik ook dat de huidige aanbieders te weinig bescherming genieten. Doordat veel internationaal commerciële gokbedrijven sneller aan vergunningen kunnen komen kan het heel goed zijn dat zij daar misbruik van kunnen maken. Door goed toezicht te houden kan dit enigszins worden beperkt en zelfs teruggedrongen. De loterij heeft genoeg opties om zijn deelnemers te kunnen behouden. Zij kunnen proberen het aanbod aantrekkelijker te maken voor de speler (lees: spelvernieuwing). Of zij zouden kunnen samenwerken met anderen. Zo kunnen zij goed concurreren met de grotere spelers. Het is achteraf gezien beter om de mogelijkheid open te laten om online aanbieders afdracht te vragen. Het is gebleken dat het beter is de online aanbieders niet te verplichten om geld af te dragen. Mogelijk leidt dit tot minder opbrengsten. Door de autoriteit kansspelen meer bevoegdheden te geven wordt de handhaving alleen maar beter en dat is goed voor de samenleving. Mijn eigen perspectief over Wet op de Kansspellen is het volgende. Ter bescherming van de huidige vergunninghouders en nieuwe vergunninghouders is het beter om een goed evenwicht te houden. Op dit moment worden vergunninghouders gestimuleerd om mogelijke (onbedoelde) onrechtmatigheden zelf te corrigeren zonder ingrijpen van de kansspelautoriteit. 2Ik denk juist dat het beter is om als kansspelautoriteit de vergunninghouders minder vrijheid te geven door ze strenger te controleren. De Wet op de Kansspelen biedt online spelers vele mogelijkheden, die tot een enorme verslaving kunnen leiden. 3Biedt het centrale register verslavingskansspel voldoende borging? Mijns inziens onvoldoende. Het is een overheidstaak om dan de verslavingszorg te optimaliseren. Door vroegtijdig in te spelen op toekomstige ontwikkeling van online kansspelaanbod doet de staatssecretaris er volgens mij goed aan om de eisen aan verslavingszorg te verzwaren. Hij zou moeten zorgen voor regulering van budgetten om zwaar verslaafden te laten opvangen. Dit kan hij verwezenlijken door gelden (financiële middelen) te laten lopen via de Gemeenten, die op hun beurt GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) met de uitvoering belasten om de zware slachtoffers van gokverslaving adequaat op te vangen, en hun aantallen door goede kwaliteitszorg te minimaliseren. 4Ook in het kader van de groep risicospelers 2 Memorie van Toelichting, Kansspelen op afstand, p. 31. Memorie van Toelichting, Kansspelen op afstand, p. 6 t/m 9. 4 Memorie van Toelichting, Kansspelen op afstand, p. 7. 2 3 Kansspelen een enorm dilemma Titel: Kansspelen een enorm dilemma Naam: Ngina Louz OWG: 11 Examennummer: 377632NL Vak: Rechtssociologie Opdracht: Werkstuk Rechtssociologie Voltooiingsdatum: 20-6-2014 Aantal woorden: 1719 Loterijen, geldautomaten en pokeren. Ze vallen allen onder de WOK (Wet op de Kansspelen), maar de staatssecretaris Fred Teeven (VVD) van Veiligheid en Justitie wil deze wet aanpassen. Hij wil dat het beleid wordt aangepast. Het gaat dan in het bijzonder dan ook om het online gokken.1 Jaarlijks spelen honderdduizenden gokspelletjes online, in een aantal landen is online gokken al legaal. Teeven wil dit ook doorvoeren voor Nederland. Terechte vragen worden er dan ook gesteld. Wat betekent de aanpassing van de WOK voor ons? Wat betekent het op financieel, sociaal- en economisch gebied. Worden wij nu overspoeld met aanbiedingen waarvan we – door er alleen al naar te kijken – het overzicht verliezen. Hoe zit het met de bescherming van de consument? Deze vragen geven de aanleiding voor het schrijven van deze kritische reactie. In deze bijdrage zal ik de vraag beantwoorden of staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie voor een enorm dilemma komt te staan door de aanpassing van de wet op de kansspelen. Ook zal ik bijdragen aan een eventuele oplossing voor dit dilemma. Hieronder zal ik eerst een samenvatting geven van de desbetreffende tekst. Daarna zal ik het gaan hebben over toezicht op het kansspelen, de verslavingszorg ,zekerheden voor de sportsector, flankerend beleid, legale aanbieders,en wetgeving. Tenslotte zal ik een conclusie geven over alles wat ter sprake is gekomen. De auteur neemt het standpunt in dat een gefaseerde aanpak (lees:de legalisering van online kansspelen) van de staatssecretaris een risico vormt voor de sportsector en andere goede doelen. Zij ontvangen door de legalisering minder geld. Daarnaast zijn er risico’s waaraan gedacht moet worden bij online kansspelen zoals verslaving criminaliteit en fraude. De staatssecretaris heeft de sector bestaande uit de huidige aanbieders de kans gegeven een sectorvoorstel te doen. Het voorstel van de sector stond voor flankerend beleid, staatssecretaris Teeven gaf aan dat er geen ruimte was voor flankerend beleid en stelde voor de prioriteitscriteria aan te passen. De auteur stelt dat het wetsvoorstel te weinig bescherming biedt voor de huidige aanbieders. Veel internationaal commerciële gokbedrijven zullen misbruik maken van de nieuwe wet. Door de versoepeling van de criteria voor vergunningen zullen zij meer bereik hebben. Het enkel verbieden van bepaalde spellen is onvoldoende, want veel aanbieders werken met meerdere vergunningen tegelijkertijd. Door legalisering van online kansspelen zullen meer mensen gaan gokken, omdat de maandelijkse trekking van de loterij minder mensen zal aantrekken. Dit is iets wat de staatssecretaris ‘koudwatervrees’ noemt, maar toch is het risico niet helemaal uit te sluiten. Daarvoor heeft de staatssecretaris een noodventiel bedacht. Dit om ervoor te zorgen dat de inkomsten van de loterijen zijn ingedekt. Er wordt een mogelijkheid open gehouden om de online aanbieders tot afdracht aan de sportsector te verplichten. Dit is allemaal erg nobel, stelt de auteur, maar wanneer loterijdeelnemers eenmaal overstappen naar de commerciële aanbieders dan kunnen we niet meer terug naar de oude situatie. Op de kansspelmarkt geldt het principe ‘winner takes all’: er is geen ruimte voor kleine 1 G. Herderscheê, 'Teeven wil legaal gokken uitbreiden', Volkskrant 21 maart 2011, http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/1862830/2011/03/21/Teeven-willegaal-gokken-uitbreiden.dhtml 1 spelers op de markt. Het wetsvoorstel staat naast het creëren van een aantrekkelijk legaal aanbod ook voor het effectief opsporen en bestrijden van het illegale aanbod. Strafrechtelijke handhaving (merkt te auteur op) is een laatste redmiddel, maar waarom is daarvoor gekozen? Goede handhaving is volgens de auteur 50% van de oplossing. De faseerde aanpak van staatssecretaris Teeven vind ik wijs. Dit is weliswaar een risico voor de goede doelen, maar misschien door het stapsgewijs te doen kan de schade worden beperkt. Mocht het zijn dat bepalingen uit de Wet op de Kansspelen niet helemaal goed werken kan de Tweede Kamer het mandaat krijgen om als nog een amendement aan te dragen (na 1 januari 2015). Naar mijn mening is het beschermen van de consument een taak van de overheid waarop bij wijziging van deze wet goed op ingespeeld moet worden. Doordat de staatssecretaris het wetsvoorstel vanuit de sector niet heeft aangenomen vind ik ook dat de huidige aanbieders te weinig bescherming genieten. Doordat veel internationaal commerciële gokbedrijven sneller aan vergunningen kunnen komen kan het heel goed zijn dat zij daar misbruik van kunnen maken. Door goed toezicht te houden kan dit enigszins worden beperkt en zelfs teruggedrongen. De loterij heeft genoeg opties om zijn deelnemers te kunnen behouden. Zij kunnen proberen het aanbod aantrekkelijker te maken voor de speler (lees: spelvernieuwing). Of zij zouden kunnen samenwerken met anderen. Zo kunnen zij goed concurreren met de grotere spelers. Het is achteraf gezien beter om de mogelijkheid open te laten om online aanbieders afdracht te vragen. Het is gebleken dat het beter is de online aanbieders niet te verplichten om geld af te dragen. Mogelijk leidt dit tot minder opbrengsten. Door de autoriteit kansspelen meer bevoegdheden te geven wordt de handhaving alleen maar beter en dat is goed voor de samenleving. Mijn eigen perspectief over Wet op de Kansspellen is het volgende. Ter bescherming van de huidige vergunninghouders en nieuwe vergunninghouders is het beter om een goed evenwicht te houden. Op dit moment worden vergunninghouders gestimuleerd om mogelijke (onbedoelde) onrechtmatigheden zelf te corrigeren zonder ingrijpen van de kansspelautoriteit. 2Ik denk juist dat het beter is om als kansspelautoriteit de vergunninghouders minder vrijheid te geven door ze strenger te controleren. De Wet op de Kansspelen biedt online spelers vele mogelijkheden, die tot een enorme verslaving kunnen leiden. 3Biedt het centrale register verslavingskansspel voldoende borging? Mijns inziens onvoldoende. Het is een overheidstaak om dan de verslavingszorg te optimaliseren. Door vroegtijdig in te spelen op toekomstige ontwikkeling van online kansspelaanbod doet de staatssecretaris er volgens mij goed aan om de eisen aan verslavingszorg te verzwaren. Hij zou moeten zorgen voor regulering van budgetten om zwaar verslaafden te laten opvangen. Dit kan hij verwezenlijken door gelden (financiële middelen) te laten lopen via de Gemeenten, die op hun beurt GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) met de uitvoering belasten om de zware slachtoffers van gokverslaving adequaat op te vangen, en hun aantallen door goede kwaliteitszorg te minimaliseren. 4Ook in het kader van de groep risicospelers 2 Memorie van Toelichting, Kansspelen op afstand, p. 31. Memorie van Toelichting, Kansspelen op afstand, p. 6 t/m 9. 4 Memorie van Toelichting, Kansspelen op afstand, p. 7. 2 3 (lees: een groep die problematisch speelgedrag kan ontwikkelen) is het voor vergunninghouders interessant om ze als actieve spelers te behouden, aangezien juist deze spelers regelmatig spelen. Juist in dit geval moet de kansspelautoriteit ingrijpen en zorgplicht dragen en dit niet overlaten aan de vergunninghouders. 5De staatssecretaris dient naar mijn perceptie meer zekerheden in te bouwen voor de sportsector, cultuur, monumenten zorg en overige goede doelen als de goedkeuring op de Wet op de Kansspelen (toch) per 1 januari 2015 doorgaat. Berekeningen dat de jaarlijkse opbrengst voor goede doelen zal slinken, kunnen worden (her)berekend door het Centraal Planbureau. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan kan staatssecretaris Teeven zijn beleid bijstellen. Ten aanzien van de huidige aanbieders gaf staatssecretaris Teeven aan dat er geen plaats is voor flankerend beleid. 6 Ik ben van mening dat de leden van de Tweede Kamer fracties van de partijen: D66, SP, Groen Links, PVV, PvDA, CDA en wellicht de eigen partij van staatsecretaris (SC) Fred Teeven,  VVD, hem kunnen verplichten uitgebreid – en geen beperkt – flankerend beleid te voeren. Waarom? Het is een verantwoordelijkheid van de overheid jegens het particuliere Bedrijfsleven en/of MKB (Midden- en Kleinbedrijf) hen omwille van hun concurrentiepositie (enigszins) te beschermen. Hoewel de staatssecretaris het gelijk aan zijn zijde heeft als hij betoogt dat  vergunninghouders aan 'koudwatervrees' lijden, omdat dit (online kansspelaanbod) transparanter wordt en aan het 'open grenzen' idee voldoet, ontslaat dat hem niet van zijn 'zorgplicht' als vertegenwoordiger van de publieke sector cq. als eerste politieke verantwoordelijke. 7Biedt de huidige legale aanbieders een voorsprong van een jaar om hun organisatie in richten op de komende online spelmarkt. Hierdoor kunnen ze hun concurrentiepositie ten opzichte van de commerciële, internationale aanbieders verstevigen. Stel de wet op de Kansspelen met een jaar uit; bijvoorbeeld tot 1 januari 2016. Ook kunnen de legale aanbieders zich versterken door onderzoek te doen naar samenwerking en zelfs op termijn fuseren. Vergunninghouders als: Staatsloterij, Lotto, BankGiro Loterij, en Holland Casino komen in aanmerking.  De Goede Doelen loterij kan hierin ook worden betrokken.  8Voordeel van een fusie en/of samenwerking is, meer omzet verhoging, en meer balans en evenwicht tot de commerciële internationale aanbieders. Volgens de economische rationaliteit wegen op zo een manier de kosten op tegen de baten. Door het wegvallen van de monopolie van de huidige aanbieders moeten ook zij kunnen concurreren tegen de commerciële aanbieders. Ook kunnen meer spelvarianten worden bedacht en geïntroduceerd.9 'Er is op het moment geen 5 Memorie van Toelichting, Kansspelen op afstand, p. 14. Kamerstukken II 2010/11, 24 557, nr.124, p. 5, 6. 6 Memorie van Toelichting, Kansspelen op afstand, p.13. 7 J. Trommelen, 'Geef legale bedrijven voorrang bij internetgokken', Volkskrant 27 juli 2013, http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3482482/2013/07/27/Advies-Geeflegale-bedrijven-voorrang-bij-internetgokken.dhtml. 8 N. Huls, Actie en reactie, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2009, p. 133/134 Memorie van Toelichting, Kansspelen op afstand, p. 39 t/m 41 Kamerstukken I 2011/12, nr.14, item 14 p. 69. https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20111220/voortzetting_behandeling_4/document3/f=/vixgi m19j7lg.pdf 9 3 Kansspelen een enorm dilemma Titel: Kansspelen een enorm dilemma Naam: Ngina Louz OWG: 11 Examennummer: 377632NL Vak: Rechtssociologie Opdracht: Werkstuk Rechtssociologie Voltooiingsdatum: 20-6-2014 Aantal woorden: 1719 Loterijen, geldautomaten en pokeren. Ze vallen allen onder de WOK (Wet op de Kansspelen), maar de staatssecretaris Fred Teeven (VVD) van Veiligheid en Justitie wil deze wet aanpassen. Hij wil dat het beleid wordt aangepast. Het gaat dan in het bijzonder dan ook om het online gokken.1 Jaarlijks spelen honderdduizenden gokspelletjes online, in een aantal landen is online gokken al legaal. Teeven wil dit ook doorvoeren voor Nederland. Terechte vragen worden er dan ook gesteld. Wat betekent de aanpassing van de WOK voor ons? Wat betekent het op financieel, sociaal- en economisch gebied. Worden wij nu overspoeld met aanbiedingen waarvan we – door er alleen al naar te kijken – het overzicht verliezen. Hoe zit het met de bescherming van de consument? Deze vragen geven de aanleiding voor het schrijven van deze kritische reactie. In deze bijdrage zal ik de vraag beantwoorden of staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie voor een enorm dilemma komt te staan door de aanpassing van de wet op de kansspelen. Ook zal ik bijdragen aan een eventuele oplossing voor dit dilemma. Hieronder zal ik eerst een samenvatting geven van de desbetreffende tekst. Daarna zal ik het gaan hebben over toezicht op het kansspelen, de verslavingszorg ,zekerheden voor de sportsector, flankerend beleid, legale aanbieders,en wetgeving. Tenslotte zal ik een conclusie geven over alles wat ter sprake is gekomen. De auteur neemt het standpunt in dat een gefaseerde aanpak (lees:de legalisering van online kansspelen) van de staatssecretaris een risico vormt voor de sportsector en andere goede doelen. Zij ontvangen door de legalisering minder geld. Daarnaast zijn er risico’s waaraan gedacht moet worden bij online kansspelen zoals verslaving criminaliteit en fraude. De staatssecretaris heeft de sector bestaande uit de huidige aanbieders de kans gegeven een sectorvoorstel te doen. Het voorstel van de sector stond voor flankerend beleid, staatssecretaris Teeven gaf aan dat er geen ruimte was voor flankerend beleid en stelde voor de prioriteitscriteria aan te passen. De auteur stelt dat het wetsvoorstel te weinig bescherming biedt voor de huidige aanbieders. Veel internationaal commerciële gokbedrijven zullen misbruik maken van de nieuwe wet. Door de versoepeling van de criteria voor vergunningen zullen zij meer bereik hebben. Het enkel verbieden van bepaalde spellen is onvoldoende, want veel aanbieders werken met meerdere vergunningen tegelijkertijd. Door legalisering van online kansspelen zullen meer mensen gaan gokken, omdat de maandelijkse trekking van de loterij minder mensen zal aantrekken. Dit is iets wat de staatssecretaris ‘koudwatervrees’ noemt, maar toch is het risico niet helemaal uit te sluiten. Daarvoor heeft de staatssecretaris een noodventiel bedacht. Dit om ervoor te zorgen dat de inkomsten van de loterijen zijn ingedekt. Er wordt een mogelijkheid open gehouden om de online aanbieders tot afdracht aan de sportsector te verplichten. Dit is allemaal erg nobel, stelt de auteur, maar wanneer loterijdeelnemers eenmaal overstappen naar de commerciële aanbieders dan kunnen we niet meer terug naar de oude situatie. Op de kansspelmarkt geldt het principe ‘winner takes all’: er is geen ruimte voor kleine 1 G. Herderscheê, 'Teeven wil legaal gokken uitbreiden', Volkskrant 21 maart 2011, http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/1862830/2011/03/21/Teeven-willegaal-gokken-uitbreiden.dhtml 1 spelers op de markt. Het wetsvoorstel staat naast het creëren van een aantrekkelijk legaal aanbod ook voor het effectief opsporen en bestrijden van het illegale aanbod. Strafrechtelijke handhaving (merkt te auteur op) is een laatste redmiddel, maar waarom is daarvoor gekozen? Goede handhaving is volgens de auteur 50% van de oplossing. De faseerde aanpak van staatssecretaris Teeven vind ik wijs. Dit is weliswaar een risico voor de goede doelen, maar misschien door het stapsgewijs te doen kan de schade worden beperkt. Mocht het zijn dat bepalingen uit de Wet op de Kansspelen niet helemaal goed werken kan de Tweede Kamer het mandaat krijgen om als nog een amendement aan te dragen (na 1 januari 2015). Naar mijn mening is het beschermen van de consument een taak van de overheid waarop bij wijziging van deze wet goed op ingespeeld moet worden. Doordat de staatssecretaris het wetsvoorstel vanuit de sector niet heeft aangenomen vind ik ook dat de huidige aanbieders te weinig bescherming genieten. Doordat veel internationaal commerciële gokbedrijven sneller aan vergunningen kunnen komen kan het heel goed zijn dat zij daar misbruik van kunnen maken. Door goed toezicht te houden kan dit enigszins worden beperkt en zelfs teruggedrongen. De loterij heeft genoeg opties om zijn deelnemers te kunnen behouden. Zij kunnen proberen het aanbod aantrekkelijker te maken voor de speler (lees: spelvernieuwing). Of zij zouden kunnen samenwerken met anderen. Zo kunnen zij goed concurreren met de grotere spelers. Het is achteraf gezien beter om de mogelijkheid open te laten om online aanbieders afdracht te vragen. Het is gebleken dat het beter is de online aanbieders niet te verplichten om geld af te dragen. Mogelijk leidt dit tot minder opbrengsten. Door de autoriteit kansspelen meer bevoegdheden te geven wordt de handhaving alleen maar beter en dat is goed voor de samenleving. Mijn eigen perspectief over Wet op de Kansspellen is het volgende. Ter bescherming van de huidige vergunninghouders en nieuwe vergunninghouders is het beter om een goed evenwicht te houden. Op dit moment worden vergunninghouders gestimuleerd om mogelijke (onbedoelde) onrechtmatigheden zelf te corrigeren zonder ingrijpen van de kansspelautoriteit. 2Ik denk juist dat het beter is om als kansspelautoriteit de vergunninghouders minder vrijheid te geven door ze strenger te controleren. De Wet op de Kansspelen biedt online spelers vele mogelijkheden, die tot een enorme verslaving kunnen leiden. 3Biedt het centrale register verslavingskansspel voldoende borging? Mijns inziens onvoldoende. Het is een overheidstaak om dan de verslavingszorg te optimaliseren. Door vroegtijdig in te spelen op toekomstige ontwikkeling van online kansspelaanbod doet de staatssecretaris er volgens mij goed aan om de eisen aan verslavingszorg te verzwaren. Hij zou moeten zorgen voor regulering van budgetten om zwaar verslaafden te laten opvangen. Dit kan hij verwezenlijken door gelden (financiële middelen) te laten lopen via de Gemeenten, die op hun beurt GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) met de uitvoering belasten om de zware slachtoffers van gokverslaving adequaat op te vangen, en hun aantallen door goede kwaliteitszorg te minimaliseren. 4Ook in het kader van de groep risicospelers 2 Memorie van Toelichting, Kansspelen op afstand, p. 31. Memorie van Toelichting, Kansspelen op afstand, p. 6 t/m 9. 4 Memorie van Toelichting, Kansspelen op afstand, p. 7. 2 3 (lees: een groep die problematisch speelgedrag kan ontwikkelen) is het voor vergunninghouders interessant om ze als actieve spelers te behouden, aangezien juist deze spelers regelmatig spelen. Juist in dit geval moet de kansspelautoriteit ingrijpen en zorgplicht dragen en dit niet overlaten aan de vergunninghouders. 5De staatssecretaris dient naar mijn perceptie meer zekerheden in te bouwen voor de sportsector, cultuur, monumenten zorg en overige goede doelen als de goedkeuring op de Wet op de Kansspelen (toch) per 1 januari 2015 doorgaat. Berekeningen dat de jaarlijkse opbrengst voor goede doelen zal slinken, kunnen worden (her)berekend door het Centraal Planbureau. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan kan staatssecretaris Teeven zijn beleid bijstellen. Ten aanzien van de huidige aanbieders gaf staatssecretaris Teeven aan dat er geen plaats is voor flankerend beleid. 6 Ik ben van mening dat de leden van de Tweede Kamer fracties van de partijen: D66, SP, Groen Links, PVV, PvDA, CDA en wellicht de eigen partij van staatsecretaris (SC) Fred Teeven,  VVD, hem kunnen verplichten uitgebreid – en geen beperkt – flankerend beleid te voeren. Waarom? Het is een verantwoordelijkheid van de overheid jegens het particuliere Bedrijfsleven en/of MKB (Midden- en Kleinbedrijf) hen omwille van hun concurrentiepositie (enigszins) te beschermen. Hoewel de staatssecretaris het gelijk aan zijn zijde heeft als hij betoogt dat  vergunninghouders aan 'koudwatervrees' lijden, omdat dit (online kansspelaanbod) transparanter wordt en aan het 'open grenzen' idee voldoet, ontslaat dat hem niet van zijn 'zorgplicht' als vertegenwoordiger van de publieke sector cq. als eerste politieke verantwoordelijke. 7Biedt de huidige legale aanbieders een voorsprong van een jaar om hun organisatie in richten op de komende online spelmarkt. Hierdoor kunnen ze hun concurrentiepositie ten opzichte van de commerciële, internationale aanbieders verstevigen. Stel de wet op de Kansspelen met een jaar uit; bijvoorbeeld tot 1 januari 2016. Ook kunnen de legale aanbieders zich versterken door onderzoek te doen naar samenwerking en zelfs op termijn fuseren. Vergunninghouders als: Staatsloterij, Lotto, BankGiro Loterij, en Holland Casino komen in aanmerking.  De Goede Doelen loterij kan hierin ook worden betrokken.  8Voordeel van een fusie en/of samenwerking is, meer omzet verhoging, en meer balans en evenwicht tot de commerciële internationale aanbieders. Volgens de economische rationaliteit wegen op zo een manier de kosten op tegen de baten. Door het wegvallen van de monopolie van de huidige aanbieders moeten ook zij kunnen concurreren tegen de commerciële aanbieders. Ook kunnen meer spelvarianten worden bedacht en geïntroduceerd.9 'Er is op het moment geen 5 Memorie van Toelichting, Kansspelen op afstand, p. 14. Kamerstukken II 2010/11, 24 557, nr.124, p. 5, 6. 6 Memorie van Toelichting, Kansspelen op afstand, p.13. 7 J. Trommelen, 'Geef legale bedrijven voorrang bij internetgokken', Volkskrant 27 juli 2013, http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3482482/2013/07/27/Advies-Geeflegale-bedrijven-voorrang-bij-internetgokken.dhtml. 8 N. Huls, Actie en reactie, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2009, p. 133/134 Memorie van Toelichting, Kansspelen op afstand, p. 39 t/m 41 Kamerstukken I 2011/12, nr.14, item 14 p. 69. https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20111220/voortzetting_behandeling_4/document3/f=/vixgi m19j7lg.pdf 9 3 Europees kansspelregelgeving', stelt staatsecretaris Fred Teeven  in zijn toespraak/betoog in de Eerste Kamer (2011). En nu nog steeds bestaat geen sectorspecifieke regelgeving op het gebied van kansspelen. Lidstaten mogen zelf hun eigen beleid en wetgeving bepalen. Daarom is het van belang om in Europees verband Eurolot ( European Lotery Team)  wordt opgericht, een multinationale onderzoeksorganisatie en het samenwerkingsverband van de internationale opsporingsambtenaren van de Europese Unie. Zij kunnen het overtreden van regels onderzoeken en als opsporingsdienst fungeren op het verbod van illegale tussenpersonen, financiële dienstverleners die illegale praktijken faciliteren. Het in Europees verband brengen van Eurolot kan men verankeren in een wet.10 Volgens de politieke rationaliteit geeft een wet de minister de mogelijkheid zich en zijn partij te kunnen profileren. Door een Europees verband te bewerkstelligen – iets waar nog geen sprake van is – kan de minister zich waarmaken en een partij politieke stempel drukken. Door de Europese collega’s erbij te betrekken is zijn bereik alleen maar groter. Nu de wet op de kansspelen  per 1 januari 2015 van kracht wordt, heeft staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie naar mijn mening een enorm dilemma. Enerzijds bescherming van de huidige vergunninghouders en anderzijds het toelaten en commercialiseren van de online kansspelmarkt voor internationale en nationale aanbieders. Hiertoe zal beleidsmatig en in de uitvoering een goed evenwicht moeten worden gevonden. Het is belangrijk om de consument goede bescherming te bieden tegen alle nieuwe wijzigingen. Deze bescherming kan op vele manieren zoals ik in de bovenstaande tekst heb gepresenteerd. Het is ten eerste belangrijk om de vergunninghouders goed te controleren. De bescherming van onze markt is van top prioriteit en dat is mogelijk door flankerend beleid toe te passen. Het zou onze economie alleen maar ten goede komen en veel schade voorkomen. Een mogelijkheid om het dilemma van staatssecretaris Teeven gedeeltelijk te kunnen opheffen is, Eurolot. Het geeft niet alleen de mogelijkheid op een eerlijke kansspelmarkt op Europees niveau maar is ook van belang in dit geval, omdat er nu geen Europees kansspelregelgeving bestaat en dus ook de mogelijkheid op eerlijke concurrentie een vraag blijft die moeilijk te beantwoorden. 10 N. Huls, Actie en reactie, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2009, p. 13 4

Help

Informatie voor voltijdstudenten

Voor ieder vak afzonderlijk is op Blackboard bij het betreffende vak een vakspecifieke toelichting op het schrijven van het essay, alsmede op de wijze waarop de feedback wordt gegeven.

> Vakken waarvoor een essayverplichting geldt.
> Algemene aandachtspunten bij het schrijven van een juridische essay.
> Basisbeoordeling essays

De essayverplichting maakt een wezenlijk onderdeel uit van de bachelorfase. Zij bevordert actief studiegedrag, draagt bij aan de ontwikkeling van academische vaardigheden en laat studenten kennismaken met andere bronnen dan de verplichte literatuur en jurisprudentie. De essays kennen een oplopende moeilijkheidsgraad:

Waar in het B1 jaar de te gebruiken literatuur vaak nog wordt voorgeschreven, is de kwaliteit van het zelfstandig literatuur- en (waar relevant) jurisprudentieonderzoek onderdeel van de beoordeling in het B2 jaar. In het B1 jaar worden onvolkomenheden zoals een slechte spelling en/of grammatica, onjuiste verwijzingen c.q. bronvermeldingen en onvoldoende gebruik van voetnoten in de beoordeling en het cijfer verdisconteerd. In het B2 en B3 jaar leiden dergelijke onvolkomenheden onherroepelijk tot een onvoldoende beoordeling, met als gevolg dat het essay moet worden overgedaan.

Het essay wordt beoordeeld met een heel of half cijfer. De student is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van de essays. De faculteit archiveert de opdracht en het cijfer.

Vakken waarvoor een essayverplichting geldt:

Rechtsgeleerdheid B2 en B3:

 • Staatsrecht
 • Bestuursrecht I of Bestuursrecht II
 • Strafrecht en strafprocesrecht I of Strafrecht en strafprocesrecht II
 • Rechtsfilosofie of Rechtssociologie
 • (NB studenten Rechtsgeleerdheid die in studiejaar 2011-2012 of eerder aan de opleiding zijn begonnen schrijven eveneens een essay Burgerlijk recht I of II)

European Law School  B2 en B3:

 • Substantive Law of the EU
 • Staatsrecht of Staatsrecht van de landen van de EU
 • Bestuursrecht I of Bestuursrecht II
 • Strafrecht en strafprocesrecht I of Strafrecht en strafprocesrecht II

Notarieel recht B2 en B3:

 • Rechtsfilosofie of Rechtssociologie
 • Burgerlijk recht I of II
 • Notarieel Ondernemingsrecht
 • Inkomstenbelasting I of Internationaal Privaatrecht


Basisbeoordeling essays

I Inhoudelijk

 • Is er een goede titel aan het essay gegeven?
 • Worden de relevante onderwerpen/leerstukken goed uitgewerkt?
 • Worden er voldoende argumenten aangevoerd ter onderbouwing van gemaakte keuzes?
 • Komt een eigen inbreng tot uiting?
 • Vormen de conclusies een logische gevolgtrekking uit het gevoerde betoog?

II Structuur

 • Is de opbouw van het werkstuk goed/logisch?
 • Bevat het essay in de inleiding een goede en duidelijke probleemstelling/vraagstelling/doelstelling?
 • Wordt de probleemstelling/vraagstelling/doelstelling goed uitgewerkt?

III Methoden en technieken van bronnenonderzoek en -verantwoording

 • Is verantwoord en voldoende gebruik gemaakt van bronnen?
 • Zijn gebruikte en geraadpleegde bronnen correct aangehaald door middel van een goed notenapparaat en een goed opgestelde literatuurlijst conform de Leidraad voor juridische auteurs?
 • Wordt op juiste wijze geciteerd en geparafraseerd?
 • Wordt duidelijk aangegeven waar een opvatting uit de literatuur of jurisprudentie wordt weergegeven en waar een eigen mening?

IV Taalgebruik, grammatica, uiterlijk en vorm

 • Is er sprake van correct, helder en indien relevant voldoende juridisch taalgebruik?
 • Is de zinsbouw in orde?
 • Is de spelling en grammatica correct?
 • Voldoet het uiterlijk, de vorm en de omvang aan de gestelde eisen?

One thought on “Rechtssociologie Essay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *